ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΟΙΝΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

«Στην Β.Ι. επιβεβαιώνουμε και επιβραβεύουμε την αξία και τις δυνατότητες των συνεργατών μας»

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Στην BATRISINSURANCE πιστεύουμε στους ανθρώπους και στις ικανότητες τους, γι αυτό παρέχουμε ένα περιβάλλον υποστήριξης και ελευθερίας ώστε να δρουν ευέλικτα και στοχευμένα.
Διατηρούμε τις συνήθειες του agency διότι αποτελούν τη βάση λειτουργίας και του ελεύθερου δικτύου. Η καθημερινή οργάνωση η σωστή στόχευση αλλά και η σύγχρονη εκπαίδευση που προσφέρουμε στους συνεργάτες μας είναι όλα στοιχεία που με επιτυχία εφαρμόζουμε στο agency και πλέον μπορούμε να τα αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η εξέλιξη ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δημιουργίας, που ενισχύει και αναπτύσσει τις ικανότητες των ανεξάρτητων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, παρέχοντάς τους όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επίτευξη των παραγωγικών τους στόχων. Η προσέγγιση μας για σταθερές επιδόσεις, είναι να βοηθάμε τους συνεργάτες μας να επιτυγχάνουν τα μελλοντικά τους επαγγελματικά σχέδια.