ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΟΙΝΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

«Στην Β.Ι. επιβεβαιώνουμε και επιβραβεύουμε την αξία και τις δυνατότητες των συνεργατών μας»

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Στην BATRISINSURANCE πιστεύουμε στους ανθρώπους και στις ικανότητες τους, γι αυτό παρέχουμε ένα περιβάλλον υποστήριξης και ελευθερίας ώστε να δρουν ευέλικτα και στοχευμένα.
Διατηρούμε τις συνήθειες του agency διότι αποτελούν τη βάση λειτουργίας και του ελεύθερου δικτύου. Η καθημερινή οργάνωση η σωστή στόχευση αλλά και η σύγχρονη εκπαίδευση που προσφέρουμε στους συνεργάτες μας είναι όλα στοιχεία που με επιτυχία εφαρμόζουμε στο agency και πλέον μπορούμε να τα αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η εξέλιξη ενός σύγχρονου περιβάλλοντος δημιουργίας, που ενισχύει και αναπτύσσει τις ικανότητες των ανεξάρτητων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, παρέχοντάς τους όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επίτευξη των παραγωγικών τους στόχων. Η προσέγγιση μας για σταθερές επιδόσεις, είναι να βοηθάμε τους συνεργάτες μας να επιτυγχάνουν τα μελλοντικά τους επαγγελματικά σχέδια.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

Markup: Text Alignment

Default This is a paragraph. It should not have any alignment of any kind. It should just flow like you would normally expect. Nothing fancy. Just straight up text, free …

Markup: Image Alignment

Welcome to image alignment! The best way to demonstrate the ebb and flow of the various image positioning options is to nestle them snuggly among an ocean of words. Grab …